Pondělí, 21 Leden 2019
Informační portál obce Sobkovice

Anketa

Je vaše příjmení Faltus?
 
Původ příjmení Faltus

 

Jazykovědci říkají, příjmení Faltus pochází z latinského Valentinus, postupně zkomoleno na Valtinus, Valtus, Faltus, Foltus, Faltys, či Foltys. Legendy říkají, že někteří Valentinusové šli jako vojáci s císařem Hadrianem na sever (Rumunsko) a zde se usídlili jako pastýři ovcí. Později museli uprchnout před Turky do Orlických hor. Skutečností je, to velké množství lidí příjmení Faltus žije okolo Faltusova kopce - Nekoř, Letohrad, Sobkovice, atd. Jiný příběh říká, že jméno Faltusova Kopce pochází od Napoleona. Jeden vysoce postavený voják byl na této hoře raněn a na jeho počest, jmenoval se Faltus, dostal kopec právě toto jméno. Ještě něco vzbuzuje zvědavost: Existuje prý nějaká německá disertační práce o jménech Faltus, kde je ale uschována, není známo.

V knize od Heintze Cascorbiho se píše:

Valentinus: latinsky od Valens, valere "zdravý, silný ".
1. Mučedník v roce 306.
2. Biskup z Pasova.

Valentin, |i, e(er);
Val|-tin, -ten, -tl;
Falt|-in(ger), -lhauser, -yn, -en, -(u)s, -a,
atd.

V knize Maxe Gottschalka:
Valentinus: latinsky od Valens, valere "zdravý, silný".
1. Apoštol Rhatiens 5.století;
2. Mučedník okolo roku 270, biskup z Terni (Itálie); Patron proti
dně a epilepsii.

Valentin - zkráceně: Valtin; Faltin, Faltyn; Felten ; Felte;
Faltus (ve Slezsku), Falta (v Kladském dialektu).

Jsou legendy, že Faltusové přišli s vojsky římského císaře až do Rumunska a tam pásli ovce a stali se sedláky. Později před tureckými vojáky uprchli na západ na dnešní území západních Čech, do Kladska, na východní Moravu, tedy do krajiny okolo Orlických hor.

Jiná legenda praví, že Faltusové putovali přes Lombardsko (sever Itálie) k Innu (Engadin) a dále podle něj do Pasova k Dunaji) a měli něco společného s Napoleonem. Jeden statečný voják Faltus prý byl raněn u dnešní Faltusovy hory. Podle něj byla hora Napoleonem pojmenována jménem Faltusova (dnešní Faltusův kopec u Sobkovic ve východních Čechách).

Další pověst vypráví, že Faltusové přicházeli na území Čech a Moravy z Itálie jako stavitelé a štukatéři, kteří pomáhali na stavbách kostelů. Prolistoval jsem nějaké knihy o českých kostelích a stavbách, ale na příjmení Faltus jsem bohužel nikde nenarazil. Musím Ti dát za pravdu s výskytem tohoto příjmení ve východních čechách: když jsem byl poprvé (tehdy ještě) v ČSSR poblíž Jablonného nad Orlicí, našel jsem obec Sobkovice. Na hřbitově bylo jméno Faltus skoro na každém druhém náhrobku.

Prý byl ve Vídni jeden Faltus, který na jedné německy mluvící univerzitě (Vídeň?) psal svoji disertační práci o jménu Faltus. V seznamech dizertačních prací na vysokých školách jsem bohužel nenašel ani jeho, ani tu práci. Neprošel jsem samozřejmě všechny práce nebo jsem to mohl přehlédnout.

Otázkou také zůstává, proč někdo říká, že Faltus je jméno německé a někdo, že je to jméno české. Mně se ještě nepodařilo v Bavorsku (viz nahoře řeka Inn) v minulosti (rok 1800 a dříve) na to jméno narazit.

Tolik legendy k našemu jménu.

 

 

 

Peter Faltus (Laatzen, u Hannoveru, Dolní Sasko, SRN)

Překlad: Petr Faltus

 

Fotogalerie

Reklama

Počasí


Úvod Obec Sobkovice Původ příjmení Faltus
Copyright © 2019. Obec Sobkovice - Sobkovice.cz, Vaclav Faltus ml. Powered by nic.sk