Sobota, 16 Únor 2019
Informační portál obce Sobkovice

Anketa

Je vaše příjmení Faltus?
 
Faltusův kopec

 

Kupovité návrší tvoří jižní okraj prostřední části Orlických hor – Mladkovské vrchoviny. Vystupuje vysoko nad pravým svahem údolí Tiché Orlice, zčásti vyplněným obcí Sobkovice. Severní temeno se sklání k obci Bořitov, severozápadní a západní svah je již odvodňován směrem k Divoké Orlici se spodní nádrží Pastvinské přehrady v obci Nekoř. Zatímco většinu okolních návrší v Orlických horách a v podhůří pokrývají lesní porosty, Faltusův kopec je odedávna odlesněný a jeho oblý vrcholek je obdělán v pole. Horninové složení se neliší od okolí – převažují ruly orlicko - sněžnického krystalinika, západní svah zčásti pokrývají pískovce svrchnokřídového (cenomanského) stáří.

 

Vrcholová partie Faltusova kopce je bez turistického značení. Východním temenem prochází žlutě značená cesta z přilehlých Sobkovic, kam tato trasa stoupá z údolí Tiché Orlice s železniční zastávkou Jamné a z Jablonného nad Orlicí. Z cesty, pokračující ze Sobkovic do Bořitova, se otevírá nádherný pohled přes hluboké údolí Tiché Orlice na východní část Orlických hor se Suchým vrchem. V Bořitovu dostupném od Bredůvky (na silnici č.11) je kaple s kalvárií (z počátku 19. stol.). Přes přilehlou obec Studené jsou dostupné Studenské skály, žlutě značená cesta pokračuje k nedaleké Pastvinské přehradě.

 

Zdroj: Treking.cz

 

Fotogalerie

Reklama

Počasí


Úvod Turistické informace Faltusův kopec
Copyright © 2019. Obec Sobkovice - Sobkovice.cz, Vaclav Faltus ml. Powered by nic.sk